Vilka är vi?

Affärsinriktad energihandlare med såväl bred som djup spetskompetens och med 20 års erfarenhet inom elhandel och energibranschen.
Ett axplock:

Affärs- och produktutvecklare
Portföljförvaltare
Energistrateg/Analytiker
KAM-säljare
Krafthandelsansvarig
Marknadsingenjör
Energiinformatör
Energirådgivare

KONTAKTA OSS

Vem finner nytta våra tjänster?

Elhandelsföretag
Slutkunder med verksamheter där elkostnaden har en stor resultatpåverkan
Elproducenter, med fokus på de väderintermittenta energislagen vind, bio och sol, men även småskalig vattenkraft, med och utan lagringsmöjligheter
Offentliga verksamheter som lyder under lagen om offentliga upphandlingar

KONTAKTA OSS

Vad gör vi:

Vi hjälper elproducenter att öka sina intäkter och elanvändare att minska sina elkostnader genom:
Analys, utvärdering, förvaltningsoptimering, avseende såväl elenergiproduktion som elenergiinköp.
Rådgivande förvaltning i förvaltningsprocessen
Elenergiupphandlingar samt uppföljning och utvärdering, av såväl egna, som utförda av tredje part.

KONTAKTA OSS

Elproducenter

Många vindkraftproducenter står inför stora ekonomiska utmaningar till följd av de låga elpriser vi har bevittnat de senaste åren. Terminskurvan, dvs. marknadens förväntningar om elpriserna de närmaste 5 åren indikerar dessvärre inte heller så stort hopp inför framtiden…Läs mer här

Många småskaliga vattenkraftproducenter står inför ekonomiska utmaningar till följd av de låga elpriser vi har bevittnat de senaste åren. Marknadens förväntningar om elpriserna de närmaste 10 åren (forwardkurvan) indikerar dessvärre inte heller så stort hopp inför framtiden…Läs mer här.

Många kraftvärmeproducenter står inför ekonomiska utmaningar till följd av de låga elpriser vi har bevittnat de senaste åren. Marknadens förväntningar om elpriserna de närmaste 10 åren (forwardkurvan) indikerar dessvärre inte heller så stort hopp inför framtiden…Läs mer här.

Många solelsproducenter står inför ekonomiska utmaningar till följd av de låga el- och elcertifikatpriser vi bevittnat de senaste åren. Terminskurvan för el, dvs. marknadens implicita förväntningar om elpriserna de närmaste 10 åren indikerar dessvärre inte heller så stort hopp inför framtiden…Läs mer här.

Elhandelsföretag

Med 15 år i ledande funktioner inom elhandelsbolag har jag skaffat mig en ytterst god kännedom om vilka risker som finns i en elhandelsverksamhet, det är inte en utan ett antal parametrar som man som marginalprissättande elhandlare måste ha god kunskap inom… Läs mer här.

Elinköp

Optimal hedge Elinköp är vår unika förvaltningsportfölj till företag och verksamheter som prioriterar och värdesätter varje öre/kWh i lägre elkostnad. Många företag och verksamheter är i dagens hårda affärsklimat med knivskarp konkurrens beroende av långsiktigt låga elpriser. Läs mer här.

Är ni också intresserad av lägre elkostnader, högre elproduktions intäkter och förbättrad lönsamhet?

Kontakta oss idag

VARFÖR OSS?

Vårt oberoende

Elmarknaden upplevs av många som krånglig och snårig, det kan dels handla om vilken typ av elavtal man som elanvändare ska välja, som vilken förvaltningsform och vilken samarbetspartner. Vi hjälper Er att bringa klarhet i de olika förvaltarnas olika erbjudande och kan dessutom erbjuda av oss unika förvaltningsmodeller oberoende av vilka förvaltare ni väljer att samarbeta med.  Våra förvaltningsportföljers track record benchmarkar vi mot övriga förvaltare i marknaden, för att vi bibehåller vår förvaltningsedge!

Våra sällsynt goda track record:

EKRA:s förvaltningsportfölj Optimal Vind har de senaste elva åren i genomsnitt avkastat 17 %, motsvarande 5,2 öre/kWh högre elpris än rörligt spotpris (STOSEK/MALSEK).

Vår förvaltningsportfölj Optimal Elinköp, som vänder sig till elinköpare som värdesätter varje öre/kWh i lägre elkostnad, har de senaste tre åren i genomsnitt genererat 20 %, motsvarande 9 öre/kWh lägre elpris jämfört med fastprisindex.

Vår långa, breda och djupa erfarenhet borgar för er trygghet i elhandelsaffären