Roger Ahlman

Senior oberoende förvaltningsrådgivare

Energihandel

Mångfacetterad energihandlare med med ett mycket starkt affärs och kundfokus.
20 års spetskompetens inom elhandel och energibranschen i ett flertal ansvars- och utvecklingspositioner

KAM-säljare
Marknadsingenjör
Energiinformatör
Energirådgivare
Affärs- och produktutvecklare
Energistrateg/Analytiker
Krafthandelsansvarig
Portföljförvaltare

Uppdragshistorik

Klicka på plus knappen för detaljerad information.

Nystartad verksamhet där jag erbjuder rådgivning och förvaltning

-Elhandelsföretag
-Slutkundsföretag i vars verksamhet elkostnaden har en väsentlig resultatpåverkan
-Elproducenter, med fokus på vind, bio, sol och småskalig vattenkraft
-Offentliga verksamheter som lyder under lagen om offentliga upphandlingar

Analys, utvärdering, förvaltningsoptimering, avseende såväl elenergiproduktion som elenergiinköp.
Elenergiupphandlingar samt uppföljning och utvärdering, av såväl egna som utförda av tredje part.

Beställarexpertis mot portföljförvaltningsbolag, offentliga upphandlingar och större industrikunder
Ansvar för utveckling av förvaltningsprodukter och har utvecklat två unika poolade förvaltningsprodukter för mellanstora till större industriföretag, vilka de senaste 3 åren inbringat genererat 18 % lägre elpris visavi fastprisindex, till en väsentligt lägre prisrisk än ett rörligt prisavtal.

Säljstöd/expert vid försäljning av el och förvaltningsprodukter till befintliga- och potentiella kunder, vilket har resulterat i 400 % försäljningstillväxt i poolade förvaltningsprodukter i kombination med 100 % högre vinstmarginal!
Reviderat riskdokument inom el och gashandel och utvecklat en optimerad och riskeliminerad inköpsstrategi vilken de senaste åren genererat 25 %, motsvarande 8 öre/kWh lägre inköpskostnader i anvisningsportfölj jämfört med branschstandardiserad prissäkringsstrategi.
Analys, värdering och riskhantering av alla riskkomponenter i elhandelsaffären, vilket har säkerställt att Kraftringen har en korrekt riskkalkylerad inköpskostnad visavi slutkund, i alla kundsegment.

Implementerat optimerade inköpsstrategier i avtalsportfölj vilket bidragit till signifikant lägre volymrisker- och kostnader
Författat elmarknads och analysbrev.

Utbildning i elmarknad och produkter för kundservicemedarbetare och säljare
Länk och kontaktperson till av Kraftringen gemensamt ägt förvaltningsbolag, Modity Energy Trading.

KAM-säljare/ Affärs- och produktutveckling.

Ansvar för utveckling av poolade förvaltningsprodukter. Försäljning av skräddarsydda förvaltningsprodukter till elhandelsföretag och industrikunder.

Produktutveckling/ KAM-säljare.

Analyserat och värderat volym- och profilriskerna i elhandelsaffären. Sammanställt upphandlingsunderlag och inhämtat bilaterala anbud för volym- och profilriskförsäkring.
Försäljning av egenutvecklade poolade förvaltningsprodukter inom el, till mellanstora och större industriföretag.

Krafthandelsansvarig

Riskpolicy och handelsstyrning.
Elhandel och trading; rådgivande och diskretionär förvaltning i interna och externa kundportföljer.
Slutkundsprissättning.
Kapitalförvaltning i interna och externa kundportföljer.
Analyserat fram och implementerat en optimerad prissäkringsstrategi i produktionsportfölj, vilken bidragit till drygt 20 % högre intäkt jämfört med att sälja till rörligt pris.
I dialog med Affärsområdeschef:Strategisk Elhandels-, Affärs- och Produktutveckling.
Utbildning i elmarknad och produkter för kundservicemedarbetare och säljare.

Krafthandlare

Riskanalys av Elhandelsaffären. Förordat en tydlig organisatoriskavgränsning mellan Elförsäljning, Elhandel och Backoffice. Detta bidrog till en omorganisation där ett nytt affärsområde, Elhandel bildades.

Krafthandlare, Analytiker och Portföljförvaltare

Ansvarsområden:
Uppbyggnad och implementering av elhandelsportfölj.
Slutkundsprissättning.
Förvaltning av interna och externa kundportföljer.
Strategisk utveckling och produktutveckling.
Analys.
Trading.
Portföljförvaltningsupphandlingar.
Författat elmarknadsbrev.

Marknadsingenjör

Planering och deltagande i mässor och andra kund- och marknadsevenemang.
I samarbete med marknadsansvarig säljare: Utveckling av och implementering av marknadsplan.
Utarbetande av koncept för guidade energivisningar och guide vid dessa.

Energirådgivare/ Energiinformatör

El- och energikonsultation.
Energiinformatör.

Karttekniker

Kartkonvertering i NIS-projekt.

El och Fjärrvärmemontör

Byte och konvertering av el och fjärrvärmemätare.

Elmätartekniker

Revidering och justering av elmätare.

Roger Ahlman

Senior oberoende förvaltningsrådgivare

Energihandel

Förvaltningsrådgivare med starkt kund och affärsfokus. 20 års erfarenhet inom elhandel med såväl bredd som spets i kompetensportföljen

EDUCATION

2016                    English 5 och 6
2007                    Finansiell ekonomi 3 p, Högskolan Halmstad
2006                    Mikroekonomi 7 p, Högskolan Halmstad
2003-2004         Certifierad Elhandlare, Svensk Energi, Grund-
^        ^                och fördjupning i riskhantering och finansiell marknad
2003                    Statistik 10 p, Högskolan Halmstad
2001-2002         Kraftanalytikerstudium 12 p, Norges Handelshögskola Bergen
1996-1997          Energimarknadskunskap 25 p, Mitthögskolan, Härnösand
1995-1996          Energiteknik 43 p, Växjö Högskola
1990                    Värnplikt, Linjesignalist Kustartilleriet Karlskrona
1986-1989          Elkraftteknik, Fyraårig tekniskt gymnasium,Pauliskolan Malmö

COURSES

2012-2016   Selldorado, Säljnätverk, Lund, årligen fyra heldagsutbildningar
2004-2014  Plutoforum, två dagar per år, MarketMath, Stockholm
2010             Teknisk analys och trading, Aktiespararna: Peter Nilsson
^                    och Johnny Torssell
2006            Säljträning, ISL Stockholm
2005            Technical Trading & Market Psychology, Montel Köpenhamn
2004            Behavioral Technical Analysis, David Fuller, London
2000            Teknisk Analys I Kraftmarknaden, Energyforum, Stockholm
1999-2000 Personligt Ledarskap, Leadership Management International, Falkenberg
1998             Diplomerad Energirådgivare, Föreningen Sveriges Energirådgivarna, Stockholm
1996             Säljträning ISL, Stockholm