Kraftvärme

Många kraftvärmeproducenter står inför ekonomiska utmaningar till följd av de låga elpriser vi har bevittnat de senaste åren. Marknadens förväntningar om elpriserna de närmaste 10 åren (forwardkurvan) indikerar dessvärre inte heller så stort hopp inför framtiden…

EKRA:s rekommendation till kraftvärmeproducenter är dela portföljen i en fysisk och finansiell del. Den fysiska portföljen bör (baserat på värmeproduktionsbetingelserna) optimera elproduktionen mot de dygnsvisa spotpriserna för att erhålla högsta möjliga dygnsprofilintäkter.
Den finansiella portföljen kan med fördel dra nytta av EKRA:s produktionsportfölj Optimal, som i genomsnitt avkasta 17 % / 5,2 öre/kWh i högre pris jämfört med det rörliga STOSEK/MALSEK priset.

Så tveka inte, kontakta oss idag, så berättar vi mer om hur vi tillsammans uppnår högre lönsamhet och bättre avkastning i er kraftvärmeverksamhet!

Vattenkraft

Är ni också intresserad av lägre elkostnader, högre elproduktions intäkter och förbättrad lönsamhet?

Kontakta oss idag