Sol

De senaste åren har solcellseutbyggnaden i Sverige haft en fantastisk utveckling och där den installerade effekten sedan 2012 mer än femdubblats. En starkt bidragande orsak till denna glädjande resa stavas teknikutvecklingen som medfört att priset för solcellsmodulerna under samma period mer än halverats.

Men, till följd av de fallande el och elcertifikatpriserna vi bevittnat de senaste åren står många solelsbruttoproducenter (dvs de som säljer merparten av sin solelsproduktion) inför stora ekonomiska utmaningar. Terminskurvan för el de närmaste 10 åren (dvs. marknadens implicita förväntningar om elpriserna) indikerar dessvärre inte heller något större optimism inför framtiden. Den senaste månadens priskollaps i elcertifikatmarknaden har dessutom strött än mer salt i de drabbades sår.

På EKRA har vi full förståelse för den oro och farhåga man upplever inför detta, men är samtidigt stolta över att kunna erbjuda viss lindring i detta ekonomiska stålbad:

  • Vi kan för solelsbruttoproducenter erbjuda en unik förvaltningsmodell, Optimal Solel, som årligen avkastat 17 % motsv. 5,2 öre/kWh i högre elpris* jämfört det rörliga spotpriset (STOSEK/MALSEK)

*Genomsnittlig årlig avkastning 2006-2016

Vad beträffar elcertifikatmarknaden så har den senaste månadens priskollaps helt tagit marknaden på sängen och det är mången vindkraftproducent som fortfarande befinner sig i chockliknande situation över var detta skall sluta. Priserna på elcertifikatmarknaden befinner sig emellertid nu där de är och nu handlar strategin om hur man som elcertifikatproducent ska agera i marknaden.

Vi på EKRA har en förvaltningsstrategi även för elcertifikaten, som avhängigt marknadsläget, genererat drygt 15 % högre avkastning än det rörliga spotpriset.

Sett ur ett elhandelsperspektiv bidrar solkraften med positiva dygnsprofilintäkter då solcellerna producerar under dagtid, när elpriserna, under dygnet är som högst. Historiskt har denna profilintäkt bidragit till till goda om ytterligare 3-5 öre/kWh jämfört med de genomsnittliga månadsmedelpriserna noterade på elbörsen Nordpool.
Vi ser dock redan antydan till att dygnsprofilintäkterna börjar minska, i takt med den mycket omfattande utbyggnaden av solel i Tyskland och Danmark (vilket påverkar även Sverige genom Nordens sammankopplade elnät med kontinenten). Och om utbyggnadstakten fortsätter i samma oförminskad takt, vilket vi på EKRA verkligen hoppas, då el från solceller är en av de förnybara elproduktionssätten som har den minsta miljöpåverkan vi har idag, baserat på hela livscykeln) kommer profilintäkterna dessvärre också att minska, men framförallt också att ändra karaktär.

Detta gör det än viktigare redan nu se över hur man som bäst kan optimera solelsproduktionen och få högsta möjliga ersättning för solelsöverskottet

Så, varmt välkommen att kontakta oss för en öppen dialog om hur vi kan hjälpa er att ekonomiskt optimera er solelsproduktion!

Vattenkraft

Är ni också intresserad av lägre elkostnader, högre elproduktions intäkter och förbättrad lönsamhet?

Kontakta oss idag