Småskalig vattenkraft

Många småskaliga vattenkraftproducenter står inför ekonomiska utmaningar till följd av de låga elpriser vi har bevittnat de senaste åren. Marknadens förväntningar om elpriserna de närmaste 10 åren (forwardkurvan) indikerar dessvärre inte heller så stort hopp inför framtiden.

EKRA:s rekommendation till småskaliga vattenkraftproducenter är dela portföljen i en fysisk och finansiell del. Den fysiska portföljen bör optimera elproduktionen mot de dygnsvisa spotpriserna för att erhålla högsta möjliga dygnsprofilintäkter** .
Den finansiella portföljen kan med fördel dra nytta av EKRA:s produktionsportfölj Optimal, som i genomsnitt avkastat 17 % / 5,2 öre/kWh i högre pris jämfört med det rörliga STOSEK/MALSEK priset.

Så tveka inte, kontakta oss idag, så berättar vi mer om hur vi tillsammans uppnår högre lönsamhet och bättre avkastning i din vattenkraftsstation!

** En vattenkraftproducent med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv och troligen också miljömässigt starkt engagemang har lyckligtvis många andra positiva glädjeämnen; vetskapen om att man är med och bidrar till ett långsiktigt hållbar samhälle och att vara sin egen elproducent kan förhoppningsvis gjuta lite olja på de mindre ljusa ekonomiska framtidsutsikterna.

När vi kommer in på elhandelsegenskaperna bidrar vattenkraften finns det synnerliga goda möjligheter. Framförallt under vinterhalvåret går det att med ett kortsiktigt veckomagasin möjligt att spara vatten under perioder med djupa lågtryck och hög vindkraftproduktion och relativt låga spotpriser, till perioder med det omvända, vid perioder med högtryck och låg vindraftproduktion.**

Sett i backspegeln har korrelationen mellan vind och spotpris inte varit så hög tack vare den betydande andelen vattenkraft och kärnkraft i kraftsystemet, och denna strategi har historiskt inte gett särskilt stort utbyte i Norden. Men framgent, med nedstängning av nästan 30 % av den svenska kärnkraften i kombination med senaste årens omfattande vindkraftsutbyggnad (såväl i Sverige som i Danmark och Tyskland)  kan vi förvänta oss prisskillnader mellan dessa perioder på minst 15 öre/kWh.

Vattenkraft

Är ni också intresserad av lägre elkostnader, högre elproduktions intäkter och förbättrad lönsamhet?

Kontakta oss idag